Adrasan Hakkında Bilgiler ve Görülmeye Değer Yerler
Adrasan Hakkında Bilgiler ve Görülmeye Değer Yerler

Adrasan Hakkında Bilgiler ve Görülmeye Değer Yerler
Adrasanın doğal liman özelliği taşıyan harika bir koyu vardır.
Kuzey ve güneye doğru 1800 m uzanan Adrasan sahili 3 farklı çeşit kumsal tipi sunmaktadır.Sahilin kuzey bölümünde kumsal taşlı ve deniz aniden derinleşir,orta bölümü kumluk ve taşlık olan kısma göre deniz daha sığ bir yapıya sahiptir.Sahilin güney kısmı ise ince kumlu ve yaklaşık 20 m açılsanız bile ayaklarınızın yere basacağı derecede sığdır.
Adrasan sahili bir doğa harikasıdır.
Adrasanda sahilin Kuzey bölümündeki Musa Dağı eteğinde ve Kocamuar bölümünde olmak üzere 2 ADET tarihi kale bulunmaktadır.
ADRASAN ÇEVRESİNDEKİ BAZI TARİHİ MEKANLAR;
OLYMPOS:
Olympos bu birlik içinde üç oy hakkına sahip, altı ayrıcalıklı kentten birisidir. Hatta bazen birlik başkanının bu kentten çıktığı saptanabilir.
MÖ 80 yılında kent, korsanların eline geçmiştir. Ünlü Korsan “Zeniketes”'in Olympos yakınlarındaki bir kalede oturduğu bilinmektedir.
ANADOLU kıyılarındaki ve dağlık bölgelerdeki karışıklıklar üzerine bölgeyi korsanlardan temizlemek için, RomALI komutan ve senatör “PUBLİUS SERVİLİUS VATİA” komutasındaki Roma Donanması MÖ 78 yılında Gelidonya Burnu'nda yapılan üç deniz savaşını da kazanarak Zeniketes'in ünlü kalesini yerle bir etmiştir.
Zeniketes'in ölümünden sonra komşu kentlerle beraber Olympos da Roma'nın eline geçmiştir. Bu dönemlerde Hephaistos, Zeus ve Apollon kültlerinin Olympos'ta tapınım gördüğü bilinmektedir.

 


RHADİOPOLİS:
Rhodiapolis, Antalya İli Kumluca İlçesi'nin 2,5 km kuzeyinde tepe üzerinde ve eteklerinde kurulmuştur.
Opramoas'ın anıt mezarı duvarındaki yazıt Anadolu'nun en uzun Eski Yunanca yazıtını taşır.
İmparator Başrahibi ve Birlik Yazmanı gibi önemli görevleri bulunan Opramoas zamanında (MS. 2. yüzyıl) şehir en parlak günlerini yaşar ve imar olur.
Kentte Klasik dönemden Bizans'a kadar kalıntılar gözlemlenmektedir. Şehrin tiyatrosu, hamamı, Opramoas anıtı, kilisesi, nekropolleri ve çok sayıda su sarnıcı bulunmaktadır.
Tiyatro, hamam, agora, stoa ve ana cadde gün yüzüne çıkartılmıştır. Yine kamusal alanda Asklepeion gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu kompleksin içerisinde tapınak ve kütüphane de bulunmaktadır.
Antik kentin restore edilen 1500 kişilik Helenistik tiyatrosu, 22 Haziran 2011'de devlet, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğinde yapılan bir organizasyon neticesinde verilen konserle bin yılı aşkın süre sonra ilk kez müzikle buluşmuştur.

 


KHİMARA:
Çıralı plajının kuzeyindeki kayalıklarda yer alan bu doğalgaz kaynağı, eski Yunan mitolojisi ‘ne konu olmuştur. Yunan Mitolojisi'ne göre efsane şu şekildedir:
Ephyra Kralı Glaukos ’un oğlu Hipponoes bir av partisinde kardeşi Belleros’u öldürür ve “Belleros’u Yiyen” anlamına gelen Bellorophontes adını alır.Ephyra’dan sürülen Bellerophontes, Argos kralına sığınır. Kendisine sığınan bu
genci öldürmeyi kendine yakıştıramayan Argos Kralı onu Likya Kralı'na gönderir.
Likya Kralı acınacak haldeki bu genci öldürmek istemez ve onu Olympos dağında yaşayan arslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu ve ağızdan alevler saçan canavar Chimera ile dövüşmeye gönderir. Bellerophontes, Pegassos adlı kanatlı atına binerek Chimera ile dövüşmeye gider. Chimera saldırdığında Pegassos havalanır ve Bellerophontes yere inerken mızrağı ile canavarı yerin yedi kat dibine gömer. Fakat Chimera yerin 7 kat altından alevler saçmaya devam eder. Anadolu’da binlerce yıldan beri anlatıla gelen ve Homeros’un bize bu şekilde aktardığı efsaneye göre hala yanan alevler, Chimera’nın yerin yedi kat dibinden fışkıran alevleridir.
Bellerophontes’in zaferini kutlamak amacıyla Olympos’da bir yarış düzenlenir. Atletler Chimera Kutsal Ateşiyle meşalelerini tutuşturarak Olympos kentine koşarlar. Böylece, daha sonraları değişik spor dallarının eklendiği ve birkaç gün süren Olimpiyat Oyunları’nın Anadolu’daki ilk örneği gerçekleşmiş olur. Günümüzde yakılan “Olimpiyat Meşalesi” Chimera’nın sönmeyen ateşinin sembolik bir ifadesidir.
Tüm bu muhteşem kültürü yansıtan koylarda muazzam bir tatil için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.