Can Yeleği Çeşitleri Neler

Can Yeleği Çeşitleri Avantajlar & Dezavantajlar

Hangi durumda hangi can yeleği daha iyidir? Kapsamlı içeriğimizle can yeleği çeşitlerini avantajlar ve dezavantajlar açısından detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Can yeleği çeşitleri, farklı kullanım alanları ve ortam koşulları için geliştirilen geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir. Bu sebeple suda maksimum güvenlik için en doğru kararı, seçeneklerinizin neler olduğunu bilerek verebilirsiniz.

İçindekiler alanından başlıklara tıklayarak, hızlıca ilgilinizi çeken başlığa geçebilirsiniz.   

Can Yelekleri Hakkında Genel Bilgiler

Suyun yoğunluğu ve kaldırma kuvveti dikkate alınarak tasarlanan can yelekleri, kullanıcının ekstra çaba sarf etmeden su üstünde kalmasını sağlayan kurtarma ekipmanlarıdır.

 • Uluslararası SOLAS ve ISO standartlarına uygun üretilmek zorundadır.
 • Kolayca algılanabilir renkte olmalıdır.
 • Yardımsız 1 dakika içinde giyilebilmelidir.
 • Kişinin, en geç 5 saniye içinde suda sırtüstü dönmesini sağlamalıdır. 
 • Üzerine asla ve asla başka bir giysi giyilmez.
 • Son kullanma tarihleri vardır.
 • Son kullanma tarihleri, üretim yılından itibaren başlar.
 • Vücuda tam oturtularak sabitlenmelidir.
 • Vücudu tam olarak sarmalıdır.
 • Atılabilir, giyilebilir veya her ikisi birlikte modelleri bulunur. 
 • Deniz tipi modeller, tuzlu suda kullanıma uygundur.
 • Yüzme eğitiminde havuzda kullanılabilen modelleri de vardır.
 • Yüzme bilmeyenler şişme modelleri kullanamaz.
 • Şişme modellerin düzenli bakım rutinleri aksatılmamalıdır.
 • Yayılmış akaryakıt nedeniyle deniz yanıyorsa, suya can yeleğiyle girilmez.
 • Yüzme yardımcısı kategorisindeki ürünler, kurtarma ekipmanı değildir. Bu amaçla kullanılamazlar.

Yelek edinmeyi düşünüyorsanız, can yeleği alırken dikkat edilmesi gerekenler konulu içerimizi incelemenizi öneririz. 

Can Yeleği Çeşitleri Neler?

Doğru yelek tercihi -öncelikle- can yeleği çeşitlerini tanımakla başlar. Çünkü her yelek, farklı koşullara ve ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte tasarlanır. Can yeleği çeşitleri, temelde 3 ana kategori altında sınıflandırılır. Ana kategoriler de kendi içinde farklı çeşitlere sahiptir.

Can yeleği çeşitleri:

 • A- Yapılarına Göre
  • 1- Köpük Yelekler
  • 2- Şişme Yelekler (manuel, otomatik veya hidrostatik)
  • 3- Karma Yelekler
 • B- Kullanım Alanlarına
  • 1- Yüzdürme Yardımcıları
  • 2- Kıyı Tipi
  • 3- Açık Deniz Tipi
  • 4- Atılabilir Modeller
  • 5- Özel Amaçlı Modeller
 • C- Kaldırma Kuvvetlerine Göre
  • 1- 50N Yüzdürme Yardımcıları
  • 2- 100N Yelekler
  • 3- 150N Açık Deniz Yelekleri
  • 4- 275N Profesyonel Yelekler

Ortam şartlarınıza uygun olmayan can yelekleri, ihtiyaç anında, düşük ya da yüksek özellikleri dolayısıyla sizi yarı yolda bırakabilir.

Evet, bazen de duruma fazla gelen gelişmiş özellikleri sebebiyle yeleğiniz sizi zor durumda bırakabilir.

A-Yapılarına Göre Can Yeleği Çeşitleri

Can yeleği çeşitleri, malzeme açısından köpük, şişme veya karma tipte olabilirler. Her 3 türün de kullanışlı olduğu durumlar farklıdır. Köpük, şişme ve karma modelleri karşılaştırdığımız tabloyu, içeriğin devamında bulabilirsiniz.

1- Köpük Can Yeleği Nedir?

Köpük modeller -herhangi bir mekanizmaya ihtiyaç duymaksızın- malzeme özelliği sayesinde kendiliğinden yüzebilir yelektir. Eskiden suyu emmeyen kapok isimli elyaf temelli bir malzemeden üretilirdi. Günümüzde ise polietilen özellikli malzemeden üretilmektedirler.

Teknelerde her metrekarenin önemini düşünecek olursak; köpük modeller -eskiye nazaran azalmış olmakla birlikte- halen hacimli yapıları nedeniyle fazla yer kaplar.

Köpük can yeleği çeşitleri:

 1. Şişmeme riski yoktur, her zaman işlevi yapar.
 2. Kesik alsa bile işlevi yapar.
 3. Hem suda hem su dışında hareketi kısıtlar.
 4. Yetişkin, genç, çocuk ve bebek ebatları üretilir.
 5. Giyilebilir ve atılabilir türleri bulunur.
 6. Özel bir bakım gerektirmez.
 7. Bedene göre ayarlanamaz.
 8. Katlanabilir değildir, fazla yer kaplar.
 9. Beğenilerinize uyabilecek geniş bir tasarım çeşitliliği yoktur.

Köpük (kapok) modeller, farklı kaldırma kuvveti özelliklerinde üretilmektedir.

Nasıl Temizlenir ve Korunur?

 • Köpük yelekler, kullanımdan sonra kurutulmalıdır.
 • Direkt güneş ışığı almayan yerlerde saklanmalıdır.
 • Saklamak için kuru ve serin yerler idealdir.
 • Temizlemek için sabunlu su kullanılabilir.
 • Bol suyla temizlenmelidir.
 • Güçlü deterjanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Her ihtimale karşı, temizlerken yüzeyde hasar oluşturmamaya özen gösterilmelidir. 
 • Kullanmadan önce deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir.

2- Şişme Can Yeleği Nedir?

Şişme modeller, kumaşın geçirimsiz tabakasına gaz kutusundan verilen CO2 gazıyla şişirilmesi temeline dayanır. Mekanizma 4 parçadan oluşur:

 1. Dış kılıf,
 2. Havanın dolduğu balon kısım,
 3. Basınçlı karbondioksitin ikame edildiği hava tüpü,
 4. Hava tüpünü harekete geçiren şişirici eleman.

Kullanıcılar, şişme modelleri neredeyse hissetmez. Dolayısıyla su içinde ve dışında hareket kabiliyetlerini koruyabilirler.

Şişme can yeleği çeşitleri:

 1. Şişmeyi sağlayan mekanizma takılıp çalışmayabilir (hidrostatik olanlar hariç)
 2. Kesilirse çalışmaz.
 3. Su dışında da hareketi kısıtlamaz.
 4. Sadece yetişkin ebatları üretilir.
 5. Sadece giyilebilir türleri bulunur, atılamaz.
 6. Düzenli bakım gerektirir.
 7. Gaz tüpleri gerektirir. Tüplerin son kullanma tarihi takip edilmelidir.
 8. Kuru ortamda muhafaza edilmelidir.
 9. Bedene göre ayarlanabilir.
 10. Katlanabilir yapıdadır, az yer kaplar.
 11. Beğenilerinize uyabilecek geniş bir tasarım çeşitliliği vardır.
 12. Sadece yüzmeyi bilenler içindir.
 13. Köpük modellere göre kullanımları daha yaygındır.
 14. Hidrostatik modellerle birlikte işlevselliği artırılmıştır.
 15. Yaygın olarak 150N ve 275N gücünde üretilirler.

Yük ve yolcu gemilerinde -özellikle az yer kaplaması dolayısıyla- sıklıkla tercih edilirler.

UYARI: Şişirilebilir yeleklerin son kullanma tarihi olduğu unutulmamalıdır. Son kullanma tarihi, ilk kullanımla başlamaz. Üretim tarihinden itibaren başlar. Kullanım ömrü, çoğunlukla, üretildikleri yıldan itibaren 10 yıldır. Bu, 5 yıl önce üretilmiş bir ürünü 5 yıl daha kullanabileceğiniz anlamında gelir.

Şişme modeller mekanizmalarına göre 3’e ayrılır:

 1. Manuel şişirilen modeller (elle çalıştırmanız gerekir)
 2. Otomatik şişen modeller (suya düştüğünüzde otomatik çalışır)
 3. Hidrostatik modeller (sıvı basıncıyla çalışır)

2.a- Manuel Modeller

Kullanılmak istendiğinde kullanıcının mekanizmayı elle çalıştırması gerekir. Mekanizma tetiklendiğinde; iğne, tüplü mekanizmayı deler ve basınçlı karbondioksit gazının serbest kalarak yeleğin balon kısmını şişirmesini sağlar.

UYARI: Manuel şişirilen modeller, bilinç kaybı yaşanan durumlarda işlevsel değildir. Dolayısıyla zorlu deniz koşullarında kesinlikle tercih edilmemelidir.  

2.b- Otomatik Modeller

Çalışma mekanizmaları elle çalıştırılan modellerle aynıdır. Tüplü bölüm delinerek basınçlı karbondioksit gazının serbest kalması ve yeleğin balon kısmının şişmesi sağlanır. Manuel modellerden farklı olarak, otomatik modellerde suyla temas halinde eriyen özel bir madde bulunur. Tüplü bölümün delinmesi, malzemenin eriyerek doldurduğu haznenin boşalması sayesinde tetik mekanizmasının devreye girmesiyle gerçekleşir.

Otomatik modellerde mekanizmanın çalışmaması çok düşük bir ihtimaldir. Ancak bu ihtimal düşünülerek sistem, elle de aktif edilebilecek şekilde tasarlanır.

Suya düşme durumunda sistemin 5 saniye içinde çalışması temel standarttır.

UYARI: Otomatik mekanizma; yağmur, çalkantı veya dalga gibi serpintili su hareketlerinde de aktifleşir. Dolayısıyla her ortam şartlarında kullanışlı değildir. Ayrıca mekanizmanın elle çalıştırılmasını sağlayan ip de benzer şekilde bir yere takılarak sistemi aktifleştirebilir.

2.c- Hidrostatik Modeller

Hidrostatik modellerdeki temel fark, şişirme tüpü balon kısmının dışında değil içindedir. Hem elle hem de otomatik olarak çalışabilir sisteme sahiptirler. Yelek teknolojisindeki en gelişmiş modeldir. Çünkü otomatik modeller gibi yağmur, çalkantı veya dalga gibi serpintili su hareketlerinde aktifleşmezler. Kullanıcı tamamen suya girdiğinde şişme mekanizması tetiklenir.

Hidrostatik modellerin çalışma prensibi, basınç farkını kullanır. Mekanizmadaki özel bir bölüm tamamen sıvıyla dolar, atmosfer basıncı yerini sıvının basıncına bırakır ve oluşan basınç farkı sistemi tetikler. Mekanizmadaki özel bölümün tamamen sıvıyla dolması, kullanıcının en az omuz seviyesine kadar suda olmasını gerektirir.

Hidrostatik modeller, kontrol dışı ya da kullanıcı hatası dolayısıyla devreye girmediği için çok daha avantajlıdır.

Hidrostatik modeller, 5 yıl boyunca herhangi bir bakım gerektirmez. 5 yılın ardından, tüpün ve mekanizmanın yenilenmesiyle 5 yıl daha kullanım ömrü kazanılır.

Nasıl Temizlenir ve Korunur?

 • Şişme modeller, kullanımdan sonra tıpası çekilerek hava boşaltılmalıdır.
 • Katlanarak koruma kılıfı içinde muhafaza edilmelidir.
 • Direkt güneş ışığı almayan yerlerde saklanmalıdır.
 • Saklamak için kuru ve serin yerler idealdir.
 • Temizlemek için sabunlu su kullanılabilir.
 • Güçlü deterjanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Temizlerken yüzeyde hasar oluşturmamalıdır.
 • Bol suyla temizlenmelidir.
 • Kullanmadan önce deforme olup olmadığı kontrol edilmelidir.

3- Karma Can Yeleği Nedir?

Farklı Çeşit Can Yelekleri

Karma modeller, köpük ve şişme modelin birleşimidir.

Karma can yeleği çeşitleri:

 1. Yetişkin, genç ve çocuk ebatları üretilir.
 2. Yüzme bilen ve bilmeyenler için uygundur.
 3. Sadece giyilebilir türleri bulunur.
 4. Güvenlidir.

Karşılaştırma: Köpük – Şişme – Karma Farkı Nedir?

Köpük ve şişme can yeleği çeşitlerini aşağıdaki gibi karşılaştırabiliriz.

ÖzellikKöpük ModelŞişirilebilir ModelKarma Model
Şişmeme riski var mı?YokVarYok
Kesik durumunda çalışır mı?ÇalışırÇalışmazÇalışır
Hareketi kısıtlar mı?KısıtlarKısıtlamazKısıtlar
Farklı ebatlarda üretiliyor mu?Yetişkin, genç, çocuk ve bebekSadece yetişkinYetişkin, genç, çocuk ve bebek
Model seçenekleri ne?Giyilebilir ve atılabilirAtılabilirGiyilebilir
Düzenli özel bakım gerekir mi?GerekmezGerekirKısmen gerekir
Bedene göre ayarlanabilir mi?AyarlanamazAyarlanırAyarlanamaz
Katlanabilir mi?HayırEvetHayır
Tasarım çeşitliliği var m?YokVarKısmen Var
Kaldırma kuvveti seçenekleri var mı?VarVarVar
Nerede muhafaza edilir?Kuru ve serin ortamdaKuru ve serin ortamdaKuru ve serin ortamda
Kimler için uygundur?Çocuklar, yüzme bilmeyenler…Sadece yüzme bilenler içinÇocuklar, yüzme bilmeyenler…
Hangi durumlar için uygun?Kıyı ve iç sulardaAçık denizdeKıyı ve iç sularda
Tamamen güvenli mi?EvetHidrostatik modeller evetEvet

Köpük mü Şişme mi?

Şişme modeller, köpük modellere göre birçok açıdan daha kullanışlı ve teknik üstünlüğe sahiptir. Çok genel bir ifadeyle -ekonomik bir seçim yapmak istiyorsanız- ideal ve güvenli seçeneğin otomatik şişme can yelekleri olduğunu söyleyebiliriz. Denize düşme durumunda bilinç kaybı yaşarsanız otomatik olarak şişer ve su üzerinde kalmanızı sağlarlar.

Ancak can yeleği tercihi, tamamen duruma özel yapılmalıdır.

Yüzmeyi bilmiyorsanız, köpük veya karma modeller daha iyi tercih olacaktır. 

B- Kullanım Alanlarına Göre Can Yelekleri

Can yeleği çeşitleri, yapım materyallerinden ve çalışma mekanizmalarından sonra, kullanılacağı yere göre özelleşmektedir. Her model, her ortam şartı için uygun değildir. Kullanım alanına göre can yeleği çeşitleri; köpük, şişme veya karma yapıda olabilir.

İçerik önerisi: Yüzme bilmeyenler tekne turuna çıkabilir mi?

1- Yüzdürme Yardımcıları

 • Temel amaç kurtarıcılık değil, yüzme yardımcısı işlevidir.
 • Herhangi bir durumda, yardımın hızlı bir şekilde geleceği kıyıya yakın iç sularda kullanılmalıdır.
 • Bilinç kaybı durumunda, kullanıcının sırtüstü dönmesini sağlayamaz.
 • Uzun süreli hayatta kalma ve dalgalarla boğuşma için uygun değildir.
 • Kişinin su üzerinde daha rahat bir şekilde kalmasını ve az eforla yüzmesini destekler.
 • Düşük kaldırma kuvvetine sahip ürünlerdir.
 • Şişirilebilir veya köpük modelleri bulunur.
 • Yüzdürme yardımcıları;
  • Su kayağı,
  • Jet skiKano,
  • Rüzgâr sörfü,
  • Filika yarışları,
  • Yelken yarışları,
  • Balık avcılığı gibi deniz aktivitelerinde kullanıma uygundur.
 • Yüzebilen kişiler, daha az efor harcamak için tercih edebilir.

AMAÇ: Bilinci yerinde olan kişilerin, su üzerinde durmasını destekleyip kolaylaştırmak.  

2- Kıyı Tipi

 • Herhangi bir durumda, yardımın hızlı bir şekilde geleceği kıyıya yakın iç sularda kullanılır.
 • Bilinç kaybı durumunda, kişinin sırtüstü dönmesini sağlayabilir ancak çok etkili değildir.
 • Ortam koşularına bağlı olarak, kişinin başını su üstünde tutabilmesi için el ve ayak hareketleriyle çaba göstermesi gerebilir.
 • Kaldırma kuvveti açık deniz tipine oranla daha düşüktür.
 • Boyun arkası ve ön bölümlerde suda batmayan malzeme destekleri ve bedene göre ayarlanabilmesi için kemeri bulunur.
 • Bu tasarım, kişinin uzun süre bekletilmesi ya da dalgalı denizde uzun süre hayatta kalması için geliştirilmemiştir.
 • Sadece kıyıya yakın yerlerde kurtarıcılık sağlayabilir.

AMAÇ: Yüzmeyi bilen ve bilinci yerinde olan kişilerin, sırt üstü yüzdürme prensibiyle su üzerinde kalmasına yardımcı olmak.

3- Açık Deniz Tipi

 • Açık denizde veya fırtınalı hava şartlarında kullanılması gereken modeldir.
 • Yardımın hızlı bir şekilde gelemeyeceği koşullarda kullanımı elzemdir.
 • Bilinç kaybı durumunda, kişinin sırtüstü dönmesini sağlar.
 • Sırt ve ön bölümlerde suya batmayan malzeme ve bağlantı elemanları bulunur.
 • Sırt üstü yüzdürme prensibinde değil, zorlu koşullarla mücadeleye yönelik geliştirilmiştir.
 • Açık deniz için 150-220N kaldırma kuvveti idealdir.
 • Köpük modelleri de vardır.
 • Yapısındaki ilave köpük ve kumaş sayesinde ısı kaybını önleyebilir.
 • Görece kaba yapılı ve hareket açısından konforsuz olabilirler.
 • Açık deniz tipi modelleri;
  • Tekne yarışları
  • Balıkçılık
  • Solo deniz yolculukları gibi deniz aktivitelerinde kullanıma uygundur.

AMAÇ: Dalgalı açık denizde kişinin uzun süre hayatta kalmasını sağlamak.  

4- Atılabilir Modeller

 • Atılabilir modellerin amacı, denizdeki kazazedeye destek sağlamaktır.
 • Giyilebilir değildirler.
 • Deniz trafiğinin yoğun olduğu ve kişinin hemen kurtarılacağı alanlarda kullanılır.
 • Can simitleri ve yüzdürücü minder ekipmanları bu modeller arasındadır.
 • Bilinç kaybı yaşayan kişiler, yüzme bilmeyenler ve çocuklar için uygun değildir.
 • Kısa süreli kurtarma operasyonlarında idealdir.

5- Özel Amaçlı Modeller

Özel kullanım için tasarlanan ürünlerdir.

 • Güverte giysisi
 • Yüzdürme montları
 • Kano yelekleri
 • Rafting yelekleri
 • Rüzgâr sörfü yelekleri

Özel amaçlı modellerin performansı; yüzdürme yardımcıları, kıyı tipi ve açık deniz tipi modellerinin performansında tasarlanabilir.

C- Kaldırma Kuvvetine Göre Can Yeleği Çeşitleri

Kaldırma Kuvvetine Göre Can Yeleği Çeşitleri

Can yeleği çeşitleri, son olarak güç kapasitelerine göre ayrılmaktadır. Kaldırma kuvvetinin ölçüsü olan Newton ile ifade edilirler. 4 ana sınıflandırmanın hangi koşullar için uygun olduğuna bakalım:

1- 50N (Yüzdürme Yardımcıları)

50N can yeleği çeşitleri:

 • EN ISO 12402–5 standardında üretilir.
 • 50N yelekler, kurtarıcı değil yüzme yardımcısı kategorisindedir.
 • Gücü, bilinci yerinde olan ve kendi başına yüzebilen kişiyi su üstünde tutmaya yetecek kadardır.
 • Kıyıya yakın yerlerde kullanılabilir.
 • Usta yüzücüler veya cankurtaranlar için ideal yardımcılardır.
 • Kaza riski olan durumlar için kesinlikle tercih edilmemelidir.
 • Sakin sulardaki su sporları (nehir, göl, baraj gibi) için kullanışlı olabilirler.
 • 50N yelekler;
  • Su kayağı,
  • Jet ski,
  • Kano,
  • Sörf gibi deniz aktivitelerinde kullanıma uygundur.
 • Bu modellerin; standart olarak yansıtıcı materyaller, kayış, kişiyi tekneye bağlamak için halka benzeri aparat ve düdük içermesi gerekmez.

2- 100N (Can Yelekleri)

100N can yeleği çeşitleri:

 • EN ISO 12402–4 standardında üretilir.
 • 100N yelekler, kurtarıcı değil yüzme yardımcısı kategorisindedir.
 • Gücü; yüzmeyi bilen ve bilmeyen kişileri, sakin kıyılarda ve iç sularda su üstünde tutmaya yetebilir.
 • Kıyıya yakın yerlerde ve iç sularda kullanıma uygundur.
 • Bilinç kaybı durumunda, kişinin sırtüstü dönmesini sağlayabilir ancak kesinlikle 150N ve 275N kadar etkili olmayacaktır.
 • Sakin denize açılma durumunda 100N can yelekleri çoğunlukla yeterlidir.
 • Dinamik yelkencilik faaliyetleri için daha yüksek kaldırma kuvvetine sahip yelekler güvenlik sağlayabilir.
 • Bu modellerin; standart olarak yansıtıcı materyaller ve düdükle donatılması zorunludur. Kişiyi tekneye bağlamak için halka benzeri aparat gibi ek özellikler ise modelden modele değişir.

3- 150N (Açık Deniz İçin Can Yelekleri)

150N can yeleği çeşitleri:

 • EN ISO 12402–3 standardında üretilir.
 • Denizci yeleği denen 150N yelekler, hayat kurtarıcı kategorisindedir.
 • Kıyıda ve açık denizde rahatlıkla kullanılabilir.
 • Yine de açık denizdeki en zorlu şartlar için uygun değildir.
 • Kişiyi -bilinçsizken bile- 5 saniye içinde güvenli konuma getirir.
 • Kişinin sırtüstü konumunu koruması için ek bir çaba sarf etmesi gerekmez.
 • Otomatik veya manuel şişirme özelliğine sahip yelekler bu kategoridedir.
 • Yüksek kilolu kişiler için gayet uygundur.
 • Bu modellerin; standart olarak yansıtıcı materyaller, kayış, kişiyi tekneye bağlamak için halka benzeri aparat ve düdük içermesi zorunludur. Farklı modeller, daha farklı ek özelliklere ve ekipmanlara sahip olabilir.

En doğru kullanım koşulları için şunu söyleyebiliriz: 150N yelekle Akdeniz’e açılabilirsiniz ancak fırtınalarıyla ünlü Manş Denizi’ne yelken açmayı planlıyorsanız bir üst sınıfa bakmalısınız.

4 ana kategoriye ek olarak 165N, 180N ve 220N gibi farklı güçlere sahip modeller de üretilmektedir. 165N, 180N, 220N modelleri, temel olarak 150N yüzdürme gücü için ISO 12402-3 standardını karşılar. 150N’a göre biraz daha fazla yüzdürme gücü sağlarlar. Bu modelleri, 150N ve 275N arasındaki deniz koşulları için orta yol gibi düşünebilirsiniz.

4- 275N (Profesyonel Can Yelekleri)

275N can yeleği çeşitleri:

 • EN ISO 12402–2 standardında üretilir.
 • Okyanus yeleği de denen 150N yelekler, hayat kurtarıcı kategorisindedir.
 • Soğuk okyanus sularının en zorlu koşulları için geliştirilmiştir.
 • 275N modeller -ağır yelken kıyafetleri giyinmiş olsa bile- kişiyi, 5 saniye içinde yüz üstü çevirme amacına hizmet eder.
 • Kişinin sırtüstü konumunu koruması için ek bir çaba sarf etmesi gerekmez.
 • Yardım gelme süresinin uzun olacağı koşullar için en uygun modeldir.
 • Köpük yapılı modelleri de bulunur. Ancak kaba ve hareketi kısıtlayıcıdır. Hacimlerinden dolayı çok yer kaplarlar.

275N kategorisindeki yelekleri, kıyı civarında ve sakin açık denizde de kullanabilirsiniz. Ancak fiyat-performans açısından gerekli değildir. Yelek almayı planlıyorsanız ve almışken en iyisini alayım diye düşünürseniz, açıkçası 275N iyi bir tercih olmayacaktır. Genel olarak zorlu şartlarda değilseniz 275N gereksiz bir yatırımdır.

275N yeleklerin kullanımıyla ilgili önemli bir nokta da şudur: Karşılaması gereken temel standartlar gereği, suya düştüğünüzde çok daha fazla şişer. Bu nedenle de tekneye geri çıkmanız zorlaşır. Dolayısıyla okyanusa açılmıyorsanız işlevsel de değildir. Basitçe söylemek gerekirse, bu yelek okyanusun zorlu koşulları içindir

UYARI: Güç sınıfı ne olursa olsun denize açılmadan önce yeleğinizi mutlaka denemelisiniz. Yüzdürücülüğü ve sağlamlığından emin olmalısınız.

Can Yeleği Kaç Newton Olmalıdır?

Can Yeleği Kaç Newton Seçilmeli

Suyun kaldırma kuvveti dolayısıyla cisimlerin karadaki ve sudaki ağırlıkları farklıdır. İnsan vücudunun sudaki ağırlığı, karadaki ağırlığının yaklaşık %10’u kadardır. Başka bir ifadeyle 100 kilogramlık bir insanın sudaki ağırlığı, 10 kilograma denk gelecektir.

50 Newton can yeleği kaç kg taşır? 50N can yeleği, 5 kilogram taşıma gücüne sahiptir. 50N, 30 kilogram üzerindeki kişiler için uygundur.

100 Newton can yeleği kaç kg taşır? 100N can yeleği, 10 kilogram taşıma gücüne sahiptir. 100N, 40 kilogram üzerindeki kişiler için uygundur. 100N yelek, en fazla 100 kilogram ağırlığında bir insanı taşıyabilir.

UYARI: Kurtarma amacıyla kullanılan ürünler, yetişkinler için, en az 150N olmalıdır.

Can yelekleri; kullanılacağı su şartları ve kullanım alanlarına ek olarak kişinin giyindiği diğer kıyafetlerin ağırlığı da hesaba katılarak tasarlanır.

Yelek tercihi yapılırken;

 • Nehir, göl, deniz, okyanus gibi ortam şartlarının gereklilikleri,
 • Kişinin giyineceği muhtemel kıyafetler (soğuk-sıcak dönemlere ortamlara göre değişebilir) ve
 • Kişinin ağırlığı dikkate alınır.

Doğru can yeleği; en yüksek özelliklere sahip olan değil, koşullarınıza en iyi şekilde cevap veren yelektir.

Ekstra Ekipmanlar Nelerdir?

Can yeleği çeşitleri ve nitelikleri, kullanım alanlarına göre farklılaştığından dolayı sahip oldukları parçalar da değişir. Kullanışlı olan temel ekipmanlara şu örnekleri verebiliriz:

 • Kasık kayışı: Yeleğin başınızın üzerinden çekilerek çıkmasını önlemek içindir.
 • Yansıtıcı: Görünürlüğün zor olacağı koşullarda fark edilmenizi sağlamak içindir.
 • Sabit halka: Olası olumsuz durumlarda halat yardımıyla tekneye bağlanabilmeniz içindir.
 • Kemer: Yeleği bedeninize göre ayarlayıp sabitlemeniz içindir.
 • Düdük: Yardım çağırabilmeniz içindir.
 • Mum aydınlatma: SOLAS standardına göre en az 8 saat yanabilir olmalıdır.

Can yeleği çeşitleri hakkında bu kadar bilgi edindikten sonra denizde geçen en iyi 30 filme göz atmak ister misiniz?

5/5 - (1 kişi puanladı)
Keşfettiklerinizi takipçilerinizle de paylaşmak ister misiniz?
0Shares

Benzer Yazılar